Om Saab EMC

Saab EMC Services är ett samlingsbegrepp för EMC-resurserna inom Saab AB. Vi har mät- och konsultverksamhet spritt över stora delar av Sverige. Våra större enheter har vi i Östersund, Linköping, Mölndal och Växjö.

Med företagets högteknologiska bakgrund har det under åren på ett flertal ställen i organisationen utvecklats EMC-resurser för att klara de höga krav som ställs från den militära marknaden. Sedan mitten av 90-talen har även den civila marknaden hårdare krav vilket medfört att vi i stor omfattning även jobbar med detta. Vi har även resurser inom EMF (Elektromagnetiska fält) RÖS (Röjande Signaler) och miljötålighet.

År 1992 invigdes Sveriges första ackrediterade elmiljölaboratorium med pompa och ståt. Generaldirektören för SWEDAC, styrelsen för teknisk ackreditering, var på plats och överlämnade högtidligen ackrediteringsbeviset.

Platsen var EMC-laboratoriet på f.d. Telub i Östersund. Numera har laboratoriet sin organisatoriska hemvist i Support and Services, men platsen och resurserna är detsamma.

År 2007 ackrediterades även verksamheten på Electronic Defence Systems (f.d. Ericsson) i Mölndal. På Electronic Defence Systems kan vi även genomföra miljötålighetsprov.

Den höga tekniska utvecklingstakten har ökat behovet av tester i ett elmiljölaboratorium, där elektriska utrustningars förmåga att fungera tillsammans utan att påverka eller påverkas av den elektromagnetiska miljön kontrolleras. Detta kallas EMC, elektromagnetisk kompabilitet. Ackrediteringen är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftad av ett oberoende statligt organ.

Det finns många exempel på svåra olyckor orsakade av elektromagnetisk strålning från en produkt till en annan. Försvaret har under många år varit uppmärksamt på dessa problem. Det är tack vare det som Saab successivt har skaffat sig kompetens och resurser, som även efterfrågas av civila kunder.

EMC-arbetet startade i Saab redan under 1970-talet. Vid den tiden var försvaret huvudkunden, men idag finns en betydande del av våra kunder inom industrin.